Spletne strani

Izdelava spletnih strani, spletnih trgovin in portalov

Spletna stran je bistven element predstavitve podjetja. Ljudje si na podlagi spletne strani ustvarijo mnenje o podjetju. Lahko rečemo, da je spletna stran okno v podjetje. Vloga spletne strani je informiranje obiskovalcev o ponudbi in podjetju. Spletna stran odraža stanje podjetja in je idealno orodje za komunikacijo podjetja z svetom.


Koraki:

Načrtovanje spletne strani

To je ključen del procesa, saj v teji fazi naredimo koncept spletne starni. Bistveno v teji fazi je vedeti, kdo so ciljne stranke, poznavanje podjetja in njegovih potreb in kaj je glavni namen spletne starni. V teji fazi sodelujejo; strateg, oblikovalec, strokovnjak za uporabniško izkušnjo in programer.

Dizajn

Dizajn spletne strani pripravi oblikovalec na podlagi koncepta. Dizajn se prilagaja glavnemu namenu spletne starni. Vsaka podstran je posebej oblikovana. Namen dizajnja je pritegnizti in zadržati pozornost obiskovalcev, prav tako je namen dizajna izpostaviti določene dele spletne starni, ki so ključni za prenašanje željenih sporočil. Dizajn igra ključno vlogo, kot pokazatelj profesionalnisti in gradnik zaupanja.

Razvoj

Pri razvoju se določi programska podlaga, na kateri bo spletna starn zgrajena. Naši programerji delajo na tem, da je spletna stran dobro usklajena in, da jo uporabnik z lahkoto uporablja, kljub temu, da je programsko ozadje spletne strani velikokart kompleksno. Na koncu pride testiranje in postavitev spletne starni na pravo domeno.

Optimizacija za iskalnike

Spletna starn je narejena, tako, da je lahko dostopna za branje informacij s strani spletnih iskalnikov. To pomeni, da vsebina, ki je naložena pomaga pri uvrščanju spletne starni na višja mesta v iskalnikih. Zaradi tega vas ljudje v iskalnikih prej opazijo.